Sjukskrivning: Allt en arbetstagare behöver veta

06 juni 2024
Maja Lindberg

editorial

Sjukskrivning är ett viktigt skyddsnät för anställda som av olika anledningar inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av ohälsa. Det är en tidsperiod där den anställde får möjlighet att återhämta sig utan att drabbas av ekonomisk osäkerhet. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad sjukskrivning innebär, processen för att bli sjukskriven, rättigheter och skyldigheter under sjukskrivningsperioden och hur du kan stödjas genom denna period.

Vad innebär sjukskrivning?

Sjukskrivning är en period då en anställd är formellt befriad från sitt arbete på grund av sjukdom eller skada. Under denna tid kan den anställde ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan, vilket är en ersättning som är avsedd att ekonomiskt stödja individen när arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

Att bli sjukskriven

För att bli sjukskriven är det första steget att besöka en läkare som kan bedöma din hälsostatus och ge ett medicinskt underlag för sjukskrivning. Läkaren ansvarar för att utfärda ett läkarintyg som styrker anledningen till din frånvaro från arbete. Det är viktigt att ta kontakt med din arbetsgivare så snart som möjligt för att informera dem om din situation och för att förstå vilka förmåner och stöd som erbjuds via din anställning.

Rättigheter under sjukskrivning

Under en sjukskrivning är du skyddad av lagar och regler som säkerställer att du inte behandlas orättvist på grund av din sjukdom. Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare under de första dagarna av sjukfrånvaron, och efter det kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Det är också viktigt att tänka på att sjukskrivningen inte ska leda till negativa konsekvenser för din anställning när du väl är redo att återgå till arbetet.

sjukskrivning

Processen och stödet under sjukskrivning

När du är sjukskriven finns det en väldefinierad process som inkluderar kontakt med både arbetsgivare och Försäkringskassan. Processen syftar till att säkerställa att du får det stöd och de ersättningar som du är berättigad till, och att du har en plan för återgång till arbete när du återhämtat dig.

Sjuklön och sjukpenning

De första 14 dagarna i sjukskrivningsperioden är det arbetsgivaren som betalar ut sjuklön, förutsatt att anställningsvillkoren medger det. Efter denna period kan den anställde ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen är ofta lägre än den ordinarie lönen, men det ger en grundläggande ekonomisk trygghet.

Rehabilitering och återgång till arbete

En viktig del av sjukskrivningsprocessen är att planera för rehabilitering och återgång till arbete. Arbetsgivare, tillsammans med vårdgivare och Försäkringskassan, arbetar tillsammans med den anställde för att utforma en plan för återgång till arbete som är både hållbar och hälsosam.

Viktiga överväganden och råd

Att vara borta från arbete på grund av sjukdom kan vara stressande och utmanande, inte bara fysiskt utan även mentalt och ekonomiskt. Det finns några viktiga punkter att överväga under din sjukskrivningsperiod för att göra processen mindre besvärlig.

Kommunikation och dokumentation

Hålla en öppen dialog med din arbetsgivare och vården. Dokumentera alla besök och rekommendationer från sjukvården. Det hjälper till att säkra en smidig genomgång av din sjukskrivningsprocess.

Planering och uppföljning

Var aktiv i planeringen för din återgång till arbete och följ upp din sjukpenningsansökan regelbundet. Se till att alla nödvändiga dokument är inskickade och att du förstår nästa steg i processen.

Fler nyheter